Tag: tiêm môi

Cô gái tiêm môi 32 lần khiến môi to đến mức sắp che luôn... lỗ mũi

Dù đã sở hữu cặp môi tều quá khổ nhưng Andrea Ivanova vẫn muốn tiếp tục thực hiện thêm các phương pháp thẩm mỹ vì cảm thấy chưa 'đã'.