Tag: tia nắng

Vào 'ngày không bóng', các tia nắng vuông góc với mặt đất, kết quả là các vật thể thẳng đứng sẽ không đổ bóng.