Tag: tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có sốt ruột?

Vẫn có điều làm bạn đọc ngỡ ngàng, chưa thể hài lòng sau phát biểu về tỉ lệ giải ngân thấp của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai.