Tag: thuyền viên bị bắt

Quảng Ngãi: 51 tàu cá xâm phạm lãnh hải nước ngoài

TTO - Năm 2015 có 14 tàu với 202 thuyền viên bị bắt vì xâm phạm lãnh hải nước ngoài. Năm 2016 có 24 tàu cá với 336 thuyền viên, 6 tháng đầu năm 2017 có 13 tàu cá bị bắt giữ với 191 thuyền viên.