Tag: thượng phương bảo kiếm

Cần 'thượng phương bảo kiếm' chống tham nhũng tài sản công

TTO - Đó là phải áp dụng nguyên tắc bản chất quyết định hình thức trong định giá tài sản công. Nguyên tắc này đã được vận dụng như là một chuẩn mực ở nhiều nước để chuyên trị các mối quan hệ phức tạp như chuyển giá, trốn thuế, né thuế.