Tag: thuốc tạo trầm

Khóc vì thuốc tạo trầm dỏm

TT - Được xem là “cây tỉ phú” nhưng nhiều nông dân trồng dó bầu để tạo trầm hương ở Đồng Nai, Vũng Tàu... đang khóc ròng vì gặp phải thuốc tạo trầm kém chất lượng.