Tag: thuốc lá thế mới

Áp dụng luật hiện hành để quản lý thuốc lá thế hệ mới, liệu khả thi?

Hiện quy định quản lý sản phẩm thuốc lá thế hệ mới chưa rõ. Theo các luật sư, các cơ quan chức năng cần sớm có quy định để quản lý loại mặt hàng này, vì lợi ích sức khỏe chung của cộng đồng.