Tag: Thuế VAT âm

Doanh nghiệp
 có thuế VAT âm 
sẽ không được 
hoàn thuế

TTO - Theo dự thảo nghị định hướng dẫn một số điều về Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) mà Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến, doanh nghiệp (DN) có số thuế GTGT âm sẽ chỉ được khấu trừ mà không được hoàn nữa.