Tag: Thuế giao dịch liên kết

Hơn 1.000 doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế giao dịch liên kết

TTO - Theo VCCI, sẽ có hơn 1.000 doanh nghiệp được hoàn thuế giao dịch liên kết, với tổng giá trị hoàn thuế gần 5.000 tỉ đồng khi Chính phủ sửa đổi Nghị định 20 và Bộ Tài chính hoàn trả các khoản đã thu từ 2017-2018 theo chỉ đạo của Thủ tướng.