Tag: thúc đẩy cơ khí

Ràng buộc cơ chế khiến doanh nghiệp cơ khí thua trên sân nhà

TTO - Những ràng buộc trong cơ chế đấu thầu khiến cho nhiều doanh nghiệp cơ khí Việt Nam không thể tham gia được vào các dự án, công trình trong nước và thua ngay trên sân nhà.