Tag: Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Nhật Bản

Tài sản Việt - Nhật: Chân thành, tin cậy

'Chân thành, tin cậy' là tài sản quan trọng nhất của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Đó là điều mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập xuyên suốt trong bốn ngày công tác tại Nhật Bản.