Tag: thu từ phí

Năm 2022: VPBank tăng trưởng tín dụng và thu từ phí vượt trội

Khép lại năm 2022, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tăng trưởng vượt trội quy mô vốn và huy động tiền gửi. Với hệ sinh thái rộng mở và số hóa được ưu tiên, ngân hàng tiếp tục mang tới các giá trị thịnh vượng và bền vững cho khách hàng, cộng đồng và xã hội.