Tag: thu tiền tip

Thu tiền tip du khách đến Phú Quốc: Chỉ nên có thư ngỏ, coi là phí phục vụ

TTO - Cách làm chưa thông suốt, dễ gây hiểu lầm, nên có thư ngỏ gửi các công ty đối tác đưa đoàn đến để công ty hỗ trợ Hội bằng cách thông báo cho du khách, và khuyến nghị khách nên tip ở mức tối thiểu như khi đi nước ngoài.