Tag: Thử tài trắc nghiệm

Mời bạn tham gia bài trắc nghiệm du lịch 'Ấn tượng Việt Nam'

TTO - 10 bài trắc nghiệm về những địa danh nổi tiếng, kiến thức địa lý, phong tục, tập quán, lễ hội lớn ở các tỉnh thành khắp cả nước sẽ được đăng tải từ nay đến giữa tháng 8. Mời bạn dự thi bài 1 ngay hôm nay.