Tag: thư ký bộ trưởng Bộ Y tế

Những lần 'gợi ý' tiền của cựu bộ trưởng Bộ Y tế trong vụ Việt Á

Trong một lần giao tiền, thư ký đang bận đưa ông Long đi tiếp khách, nên đã cho tổng giám đốc Công ty Việt Á biết mật khẩu căn hộ và tự mở cửa vào nhà. Đến tối, khi thư ký về nhà thì tổng giám đốc Việt Á ngồi chờ sẵn ở phòng khách.