Tag: thu hút ngoại lực để phát triển

TP.HCM thu hút ngoại lực để phát triển

TTO - Chương trình 'Đối thoại Hữu nghị' lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM đã thu hút sự tham gia của hàng chục quốc gia đến thảo luận hợp tác nhằm thúc đẩy phục hồi và phát triển hậu dịch bệnh COVID-19.