Tag: thu giá dịch vụ

Ông Nguyễn Đức Chung giải thích ý tưởng 'chia sẻ dữ liệu dân cư'

TTO - Đề xuất thí điểm thu giá dịch vụ việc cung cấp, chia sẻ các dữ liệu dân cư với ngân hàng, công chứng và một số lĩnh vực khác của chủ tịch UBND TP Hà Nội đã gây ra khá nhiều tranh cãi.

Hà Nội đề xuất chia sẻ dữ liệu dân cư với ngành khác để thu giá

TTO - Thành phố Hà Nội vừa đề xuất Chính phủ cho thí điểm thu giá dịch vụ đối với việc cung cấp, chia sẻ các dữ liệu dân cư đối với các ngành như ngân hàng, công chứng và một số lĩnh vực khác.