Tag: Thu cũ đổi mới bút tiêm tiểu đường

FPT Long Châu triển khai dịch vụ ‘Thu cũ đổi mới bút tiêm tiểu đường’

FPT Long Châu hỗ trợ cho bệnh nhân tiểu đường một khoản phí khi mang bút tiêm cũ đến nhà thuốc để thu gom, nhằm khuyến khích thói quen xử lý rác thải y tế tại nguồn đúng cách bằng dịch vụ ‘Thu cũ đổi mới bút tiêm tiểu đường’.