Tag: thông tin người dân phản ánh

Công an TP.HCM nói gì trước việc khó tích hợp giấy phép lái xe vào tài khoản VNeID

Nguyên nhân của việc khó tích hợp vào VNeID bởi việc đối sánh dữ liệu dân cư của Bộ Công an và dữ liệu cấp bằng lái xe của Bộ GTVT không trùng khớp thông tin.