Tag: thông tim bào thai trên thế giới

Bào thai được thông tim thành công là thành tựu y tế nổi bật của Việt Nam

Bộ Y tế nhận định ca thông tim trong bào thai do ê kíp bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh vện Từ Dũ thực hiện là thành tựu y tế nổi bật của nước ta.