Tag: thông đồng dìm giá

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Có việc thông đồng dìm giá, 'quân xanh, quân đỏ' trong đấu giá

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thừa nhận như vậy, liên quan tới thực tế hoạt động đấu giá tài sản trong thời gian vừa qua.