Tag: Thời báo kinh tế danh tiếng của Mỹ

Báo Mỹ ấn tượng với triệu cây xanh tại đô thị Ecopark

International Bussiness Times - thời báo kinh tế danh tiếng của Mỹ - ấn tượng với lượng cây xanh khổng lồ của Ecopark, thành phố xanh lớn nhất Việt Nam.