Tag: thiếu người hái cà phê

Nhà vườn Tây Nguyên khát nhân công hái cà phê

TTO - Do ảnh hưởng của COVID-19, các nhà vườn ở Tây Nguyên vô cùng khó khăn khi tìm kiếm người hái cà phê, cần hàng trăm ngàn lao động cho công việc này.