Tag: Thiết bị vệ sinh Trung Quốc

Thiết bị vệ sinh Trung Quốc tràn sang Việt Nam

TTO - Nhập khẩu gạch ốp lát, sản phẩm thiết bị sứ vệ sinh từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng tới 60-70%/năm, nhiều doanh nghiệp trong nước phải thu hẹp sản xuất.