Tag: Thị trường du lịch quốc tế

Khách quốc tế tăng trở lại

TTO - Nhiều doanh nghiệp trong nước đang thay đổi chiến lược, tìm kiếm thị trường mới để bù đắp lại các thị trường quốc tế truyền thống như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản... chưa thể hồi phục ngay từ đây đến cuối năm.