Tag: thị trường chính khoán

TP.HCM thành lập tổ công tác tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ

Tổ công tác có nhiệm vụ phân tích, đề xuất các vấn đề liên quan đến chính sách tiền tệ, lãi suất, tỉ giá; đánh giá thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu và tham vấn hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và ngân hàng.