​Thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm Tổng tuyển cử đầu tiên

09/09/2015 00:10 GMT+7

Bộ VHTT&DL vừa phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 đến 6-1-2016).

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng về quá trình hoạt động và đổi mới của Quốc hội, thể hiện rõ tính gắn kết giữa sự phát triển của Quốc hội với sự lớn mạnh của cách mạng Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử.

Thành công của cuộc thi sẽ góp phần cổ vũ, động viên nhân dân cả nước phát huy truyền thống và những thành tựu đạt được trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, học tập và công tác, đồng thời thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

hinh-7-1441852688.jpg

Đối tượng tham gia cuộc thi là các họa sĩ chuyên và không chuyên, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi. Các tác phẩm dự thi gửi về: Phòng Tuyên truyền cổ động, Cục Văn hóa cơ sở (86A, ngõ 3, Lê Văn Hưu, Hà Nội). Từ ngày 9-9 đến 20-10-2015 là thời hạn nhận tác phẩm tham gia cuộc thi.

Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đăng tải trên trang web của Cục Văn hóa cơ sở và các phương tiện thông tin đại chúng.

Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận