Tag: thi Robocon

Cuộc thi cho học sinh hay 'sân chơi' của người lớn?

TTO - Có những cuộc thi rõ ràng giấy trắng mực đen là dành cho học sinh, sinh viên, nhưng dư luận vẫn đánh dấu hỏi ngày càng lớn rằng sân chơi ấy thực chất dành cho ai?