Tag: thí điểm tự quyết biên chế

Nên cho TP.HCM thí điểm tự quyết biên chế

TTO - TS Cao Vũ Minh, giảng viên Trường đại học Kinh tế - luật (Đại học Quốc gia TP.HCM), cho rằng TP.HCM cần được thí điểm cơ chế tự quyết định biên chế công chức và số lượng viên chức căn cứ vào đầu việc, mức độ phức tạp công việc và quỹ lương.