​Thí điểm Trung tâm hành chính công trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh

29/10/2015 01:36 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm.

Trung tâm hành chính công có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng. Trụ sở làm việc của Trung tâm hành chính công tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ninh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm hành chính công và Quy chế phối hợp tổ chức hoạt động giữa Trung tâm hành chính công với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm hành chính công có giám đốc và không quá 2 phó giám đốc. Trung tâm hành chính công có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp; Phòng Hành chính - Quản trị; Phòng Kiểm tra - Giám sát; Phòng Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

hinh-1-1446004838.jpg

Biên chế công chức và số lượng viên chức của Trung tâm hành chính công được tính trong tổng số biên chế công chức và số lượng viên chức của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm hành chính công của tỉnh sẽ là đầu mối tập trung thực hiện việc hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức để giải quyết và nhận, trả kết quả cho cá nhân, tổ chức; tham gia đề xuất các giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính và thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.

Nguồn: UBND tỉnh Quảng Ninh
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận