Tag: thép xanh

Thúc đẩy tiêu thụ thép xanh để giảm khí thải

Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian xác định thép xanh là sản phẩm mũi nhọn trong chiến lược kinh doanh.