Tag: Thể thao và Du lịch TPHCM

TP.HCM: bố trí lực lượng bảo vệ du khách

TTO - Công an TP được giao trách nhiệm cùng UBND các quận 1, 3 và 5 bố trí lực lượng chốt chặn tại các tuyến đường trung tâm, hạn chế thấp nhất các vụ xâm hại tài sản, tính mạng của người dân và du khách.