Tag: The Sky Club

Hongkong Land tạo tiếng vang với dự án The Marq

Ra mắt vào cuối tháng 3-2019, The Marq nhanh chóng trở thành đề tài được thảo luận sôi nổi trong giới đầu tư bất động sản tại TP.HCM trong suốt nhiều tuần liền.