Tag: Thẻ Online Plus 2in1

Cách mở thẻ tín dụng trực tuyến có ngay thẻ để mua sắm

Người dùng được cấp hạn mức tín dụng chỉ sau 30 phút đăng ký mở thẻ trực tuyến và có thông tin thẻ để chi tiêu ngay sau đó.

VIB ra mắt dòng thẻ tích hợp thẻ tín dụng và thẻ thanh toán

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) ra mắt dòng thẻ Online Plus 2in1 tích hợp hai thẻ tín dụng và thanh toán trên cùng một thẻ với ưu đãi 43 triệu đồng để dùng các dịch vụ Grab.