Tag: Thể dục tay không

7.400 người tham gia Ngày thể dục cổ động

TTO - 5g sáng 15-6, trên đường Trần Phú (Nha Trang, Khánh Hoà) đoạn từ ngã ba Trần Phú - Lê Lợi đến ngã ba Trần Phú - Tuệ Tĩnh, 7.400 người xếp bốn hàng dài tham gia Ngày thể dục cổ động với chủ đề “Nha Trang văn minh - thân thiện” và “Nối vòng tay lớn”.

7.400 người tham gia Ngày thể dục cổ động

TTO - 5g sáng 15-6, trên đường Trần Phú (Nha Trang, Khánh Hoà) đoạn từ ngã ba Trần Phú - Lê Lợi đến ngã ba Trần Phú - Tuệ Tĩnh, 7.400 người xếp bốn hàng dài tham gia Ngày thể dục cổ động với chủ đề “Nha Trang văn minh - thân thiện” và “Nối vòng tay lớn”.