Tag: Thẻ an ninh

​Xác minh việc cấp thẻ kiểm soát an ninh cho ông Vũ Huy Hoàng

TTO - Theo quy định, trường hợp thực hiện việc riêng tư cá nhân, đón tiễn khách của cá nhân thì không được cấp thẻ nhưng ông Vũ Huy Hoàng lại được cấp thẻ này.