Tag: THCS Mê Linh Lâm Đồng

​10 năm mỏi mòn chờ phụ cấp

TTO - Suốt 10 năm nay, 23 giáo viên Trường THCS Mê Linh (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) dạy học bán thời gian tại điểm trường đặc biệt khó khăn nhưng không hề được hưởng bất kỳ chế độ phụ cấp nào theo quy định.