Tag: thầy trò năm xưa

Sài Gòn - Gia Định trăm năm tình nghĩa thầy trò

TTO - Bộ ảnh tư liệu quý do nghệ sĩ nhiếp ảnh Tam Thái sưu tầm về thầy trò, trường lớp ngày xưa ở mảnh đất Sài Gòn - Gia Định.