Tag: Thay đổi chế độ ăn dẫn tới sự 'bùng nổ' số lượng cá sấu ở Australia

Thay đổi chế độ ăn dẫn tới sự 'bùng nổ' số lượng cá sấu ở Australia

Sự thay đổi thức ăn từ thủy sản sang động vật trên cạn có thể là nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng đột biến số lượng cá sấu ở vùng lãnh thổ Bắc Australia.