Thắt chặt quy trình cấp phát tên miền ".gov.vn"

10/07/2013 00:01 GMT+7

Tin dịch vụ - Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) vừa ban hành quy định việc tiếp nhận, xử lý yêu cầu đăng ký mới tên miền ".gov.vn".

Theo quy định, đối tượng đăng ký tên miền “.gov.vn” là tổ chức, cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Hồ sơ đăng ký tên miền ".gov.vn" phải đảm bảo có đầy đủ các yêu cầu sau: Bản khai đăng ký tên miền gốc có đầy đủ dấu và chữ ký của người có thẩm quyền đại diện cho tổ chức đăng ký tên miền. Đồng thời, phải có đầy đủ thông tin về người quản lý tên miền: Là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu của đơn vị nộp hồ sơ đăng ký tên miền với đầy đủ các thông tin liên hệ cần thiết (họ tên, chức danh, số điện thoại, số fax, email, địa chỉ liên hệ).

Sau khi nhận hồ sơ, Trung tâm Internet Việt Nam sẽ phối hợp cùng nhà đăng ký tên miền ".gov.vn" có trách nhiệm thẩm định hồ sơ trước khi xem xét cấp quyền sử dụng.

Trường hợp hồ sơ còn chưa rõ về đối tượng đăng ký, tổ chức có nhu cầu đăng ký tên miền có trách nhiệm cung cấp thêm các văn bản xác thực chức năng quản lý nhà nước của đơn vị mình (Quyết định thành lập, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn).

Trường hợp tên miền đăng ký không phải tên gọi, tên viết tắt của tổ chức đăng ký tên miền, thì tổ chức có nhu cầu đăng ký tên miền có trách nhiệm giải trình, nêu rõ mục đích, nhu cầu sử dụng tên miền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình và cam kết sử dụng tên miền đúng mục đích.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận