Tag: Thập kỷ hoan ca

Tùng Dương 'tả xung hữu đột' giữa Bộ tứ sông Hồng

TTO - Khi là chàng trai phố thị, lúc hóa thân thành ngư dân; khi ở bến sông, lúc leo tới núi…, Tùng Dương đã vượt qua cuộc 'phân thân' khó khăn nhất trong sự nghiệp với âm nhạc Dương Thụ, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương, Trần Tiến.

Tùng Dương: “Nghệ sĩ cần có chút cực đoan”

TT - Tùng Dương thoắt ẩn thoắt hiện. Buộc được anh ngồi vào một cuộc trò chuyện thật không dễ, nhất là trước những ngày vào chương trình Thập kỷ hoan ca lại càng khó.