Thứ 2, ngày 30 tháng 3 năm 2020

  • FaceApp: Trò vui hay âm mưu thao túng dữ liệu?

    FaceApp: Trò vui hay âm mưu thao túng dữ liệu?

    TTCT - Ứng dụng FaceApp những ngày qua đã sống cuộc đời thứ hai, khi người dùng chia sẻ hình ảnh “về hưu” của mình trên quy mô lớn. Chỉ trong 10 ngày, từ 9 đến 19-7, ứng dụng này đã được tải 6,5 triệu lần, mang đến cho chủ nhân của nó hơn 1 triệu USD, theo Forbes, căn cứ vào tính toán của Hãng App Annie chuyên phân tích thị trường các ứng dụng.