Tag: Thanh tra sai phạm

Tiếp tục đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra tại SAGRI

TTO - Chủ tịch UBND TP. HCM vừa ra văn bản đôn đốc tiếp tục thực hiện kết luận thanh tra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên (SAGRI)