Tag: Thanh tra phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Thanh tra Chính phủ chuẩn bị thanh tra phát hành trái phiếu doanh nghiệp

TTO - Thanh tra Chính phủ cho biết đang nắm tình hình để chuẩn bị thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp.