Tag:

Thanh toán chui

Thanh tra việc thanh toán chui nhân dân tệ qua POS

Thanh tra việc thanh toán chui nhân dân tệ qua POS

TTO - Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu chi nhánh ngân hàng nhà nước tại các tỉnh thành phối hợp với các cơ quan liên quan để thanh tra và phát hiện thanh toán chui bằng ngoại tệ.