Tag: Thành phố vị thanh

Bất động sản - Giá trị nền tảng và kiến thiết

Làng mạc là tổ hợp của nhà cửa và ruộng vườn, thành phố gồm rất nhiều cao ốc, nhà phố và trung tâm thương mại gộp lại.