Thứ 6, ngày 14 tháng 5 năm 2021

  • Thân phận đàn bà

    Thân phận đàn bà

    TT - Từ nhiều năm nay, hiện tượng “lấy chồng nước ngoài” ở miền Tây Nam bộ theo kiểu mai mối mà thực chất là mua bán các cô gái trẻ qua tay tú bà, tú ông là thực trạng khá phổ biến. Hầu hết các cô gái trẻ nhắm mắt đưa chân lấy chồng nước ngoài coi đó là một cách để giúp đỡ gia đình, một cách để thoát khỏi cảnh nghèo túng ở nông thôn.