Tag: Thận học thế giới

Những tiến bộ mới trong làm chậm  tiến triển bệnh thận mạn

Vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức chương trình sinh hoạt cộng đồng người bệnh với chủ đề “Những tiến bộ mới trong làm chậm tiến triển bệnh thận mạn” tại Hội trường 3A của Bệnh viện. Chương trình nhằm hưởng ứng ngày Thận học thế giới.