Tag: thần đồng bóng đá

Pele mãi là vua bóng đá

Những ngày qua, làng bóng đá thế giới đều hướng về Pele khi gia đình ông cho biết sức khỏe của vua bóng đá ngày một xấu đi. Hãy cùng nguyện cầu cho huyền thoại bóng đá Brazil cũng như nhìn lại sự nghiệp vĩ đại của ông.

Sách Giáo dục thể chất lớp 1 của 'Cánh Diều': Dành cho thần đồng bóng đá!

Sau nhiều góp ý, Hội đồng thẩm định sách cho biết sách giáo khoa lớp 1 mới của nhóm Cánh diều sẽ được chỉnh sửa. Theo bạn cần: