Tag: than chì

Than chì từ mùn cưa có thể sớm xuất hiện trong pin xe điện

Một start-up có trụ sở ở New Zealand đã nhận được khoản đầu tư 18 triệu USD để thương mại hóa than chì từ mùn cưa cho pin xe điện.